Osnovne karakteristike softvera:

 • neograničeni broj firmi za vođenje
 • neograničeni broj objekata unutar svake firme
 • glavna knjiga sa pdv knjigom, magacinsko poslovanje, veleprodaja, maloprodaja, osnovna sredstva, sitan inventar, zarade, fakturisanje, ugostiteljstvo
 • povezanost knjiga (npr. unosom prijemnice materijala automatski se ažuriraju KEPU knjiga i PDV knjiga primljenih računa)
 • automatsko formiranje naloga iz dokumenata
 • pdv kontrolom se vrši slaganje između poreske obaveze po kontima sa poreskom obavezom na osnovu pdv knjige i unetih dokumenata
 • formiranje XML fajlova za import na portal Poreske uprave
 • izvoz finansijskih kartica u Excel ili OpenOffice dokumenat
 • kreiranje avansnih računa i njihovo povezivanje sa konačnim računima
 • formiranje veleprodajnih kalkulacia na bazi nabavnih cena ili veleprodajnih cena bez pdv-a
 • proizvodnja po stvarnim ili planskim cenama koštanja
 • obračun ličnih dohodaka na bazi ugovorene mesecne osnovne bruto ili neto zarade, koeficijenata, ili ugovorene neto ili bruto satnine
 • štampa svih obrazaca (rekapitulacija, evidenciona lista, virmani za prenos)
 • izvoz naloga za prenos za elektronsko plaćanje (podržani su Halcom i FX Client)
 • praćenje kredita i obustava po radnicima
 • obračun bolovanja na teret zavoda (automatsko usklađivanje, štampa OZ-9,OZ-10,OZ-10/1,OZ-11) i porodiljskog bolovanja
 • obračun svih ostalih vrsta ličnih primanja: privremeni i povremeni poslovi, ugovori o delu, isplata dividende, zakup ... (OPJ-1 do OPJ-8)
 • automatsko formiranje M4, PPP prijave i godišnjih potvrda za radnike
 • automatsko formiranje bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkog aneksa i formiranje XML fajla za APR aplikaciju
 • izveštaji: bruto bilans, predlog za kompenzaciju, ios obrasci, pregled nenaplaćenih/naplaćenih potraživanja/obaveza po valutama
 • mogućnost aktiviranja operatera i kontrole pristupa
 • integrisani modul za za oporavak podataka
 • integrisani modul za pravljenje rezervnih kopija na tri lokacije istovremeno

Preuzimanje probne verzije

Naziv fajla Veličina
ZAJO_PROBA.zip 32.960 KB
Uputstvo Za Probnu Verziju.pdf 636 KB


Računovodstveni softver ŽA-JO zahteva WINDOWS OS
Maloprodajna kalkulacija
Maloprodajna kalkulacija

PDV Prijava
PDV Prijava

Obračun amortizacije osnovnih sredstava
Amortizacija

Kartica konta
Kartica konta

Obračun zarade Štampa obračuna zarade
Obračun zarade

Završni račun
Završni račun

Kreiranje rezervnih kopija
Kreiranje rezervnih kopija