Osnovne karakteristike softvera:

 • neograničeni broj firmi za vođenje
 • neograničeni broj objekata unutar svake firme
 • glavna knjiga sa pdv knjigom, magacinsko poslovanje, veleprodaja, maloprodaja, osnovna sredstva, sitan inventar, zarade, fakturisanje, ugostiteljstvo
 • povezanost knjiga (npr. unosom prijemnice materijala automatski se ažuriraju KEPU knjiga i PDV knjiga primljenih računa)
 • automatsko formiranje naloga iz dokumenata
 • pdv kontrolom se vrši slaganje između poreske obaveze po kontima sa poreskom obavezom na osnovu pdv knjige i unetih dokumenata
 • formiranje XML fajlova za import na portal Poreske uprave
 • izvoz finansijskih kartica u Excel ili OpenOffice dokumenat
 • kreiranje avansnih računa i njihovo povezivanje sa konačnim računima
 • formiranje veleprodajnih kalkulacia na bazi nabavnih cena ili veleprodajnih cena bez pdv-a
 • proizvodnja po stvarnim ili planskim cenama koštanja
 • obračun ličnih dohodaka na bazi ugovorene mesecne osnovne bruto ili neto zarade, koeficijenata, ili ugovorene neto ili bruto satnine
 • štampa svih obrazaca (rekapitulacija, evidenciona lista, virmani za prenos)
 • izvoz naloga za prenos za elektronsko plaćanje (podržani su Halcom i FX Client)
 • praćenje kredita i obustava po radnicima
 • obračun bolovanja na teret zavoda (automatsko usklađivanje, štampa OZ-9,OZ-10,OZ-10/1,OZ-11) i porodiljskog bolovanja
 • obračun svih ostalih vrsta ličnih primanja: privremeni i povremeni poslovi, ugovori o delu, isplata dividende, zakup ... (OPJ-1 do OPJ-8)
 • automatsko formiranje M4, PPP prijave i godišnjih potvrda za radnike
 • automatsko formiranje bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkog aneksa i formiranje XML fajla za APR aplikaciju
 • izveštaji: bruto bilans, predlog za kompenzaciju, ios obrasci, pregled nenaplaćenih/naplaćenih potraživanja/obaveza po valutama
 • kreiranje i slanje elektronskih faktura neposrednim pristupom držanom portalu ili posredstvom servisa Moj eRacun
 • mogućnost aktiviranja operatera i kontrole pristupa
 • integrisani modul za za oporavak podataka
 • integrisani modul za pravljenje rezervnih kopija na tri lokacije istovremeno
Računovodstveni softver ŽA-JO zahteva WINDOWS OS


Pomoćni program za pregled fiskalnih računa

Pomoću programa FisPregled možete učitati JSON fajl, prethodno preuzet sa elektronskog servisa za fiskalizaciju (ESF).

Program FisPregled moguće pokrenuti samo na win10/win11 64-bit operativnom sitemu.

Podrazumevano grupisanje u pregledu fiskalnih isečaka je po datumu (kao na donjoj slici). Da biste grupisali izveštaje po stopi prevucite naslov kolone "Labela" ili "Stopa" u prostor za grupisanje iznad tabele, levo od polja "Datum".

Pregled fiskalnih racuna
Maloprodajna kalkulacija
Maloprodajna kalkulacija

PDV Prijava
PDV Prijava

Slanje elektronskog računa
eRačun

Obračun amortizacije osnovnih sredstava
Amortizacija

Kartica konta
Kartica konta

Obračun zarade Štampa obračuna zarade
Obračun zarade

Završni račun
Završni račun

Kreiranje rezervnih kopija
Kreiranje rezervnih kopija